|BİTKİ TÜRLERİ

Bitki Türleri
Bir fikri ve sınaî hak olarak, ıslahçı hakları yeni bitki türlerinin korunmasını sağlarlar. Yeni bitki türlerinin korunmasının temini için Türkiye’de ve dünyada başvurular yapabilir ve sonuçlandırabiliriz.

Bitki Türleri

Islahçı Hakları özgün (sui generis ) haklardır ve dünyada bitki çeşitleri hakları (“PVR”) veya bitki ıslahçısı hakları (“PBR”) olarak bilinmektedirler.

Islahçı hakları tekrarlanan çoğaltmaları takiben (“DUS” gerekliliği) ayırt edici, tekil ve durulmuş olan yeni bitki çeşitleri için koruma sağlarlar. Türkiye’de koruma elde etmek için, bitki çeşitleri başvurudan bir yıl önceye kadar Türkiye içinde ticari hayata sunulmamış olmaları gerekir. Türkiye dışında ise başvurudan dört yıl öncesine kadar (ağaçlar ve asmalar için 6 yıl) ticari hayata sunulmamış olmaları gerekir

Islahçı Hakları maksimum 20 yıl (ağaçlar ve asmalar için 25 yıl) için verilirler. Tescil sonrasında, her yılın başında yenilenmeleri gerekir.

Türkiye’de ıslahçı haklarının tescili için başvurular Tarım Bakanlığının özel birimi olan Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Ofisi (“TTSMO”) yapılırlar.

Bitki çeşitleri haklarının tescilinde ve yeni çeşitlerin Türkiye ulusal siciline dâhil edilmesinde sizlere hizmet sunabiliriz.

Dünya çapındaki yabancı iş ortaklarımız yoluyla başka ülkeler veya bölgelerde yeni bitki çeşitlerinin tescilinde sizlere yardımcı olabiliriz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM