Mete Mercan Patent Patent Hizmetler

Patentler

Bir buluşu meydana getirmenin ne denli çaba ve zaman gerektirdiğinin çok iyi farkındayız. Patent alımı da önemli bir zaman ve emek gerektiriyor. Teknik ve yasal bilgiye ve tecrübeye sahip patent vekillerimizle ulusal ve uluslararası alanda buluşlarınızın patentlerle korunmasını sağlıyoruz.

Mete Mercan Patent Trademark Hizmetler

Markalar

Marka bir ürünün veya hizmetin kimliğidir, bir işletmenin imajıdır, algılanma biçimidir ve en temel değerlerindendir. Ulusal ve uluslararası tecrübe ve bilgiye sahip marka vekillerimizle Türkiye’de ve yurtdışında markalarınızın tescil edilmesini ve korunmasını sağlıyoruz.

Mete Mercan Patent Design Hizmetler

Tasarımlar

Günümüzde ürünlerin tasarımlarına işlevlerinden daha fazla önem veriliyor. Şirketler aynı işleve sahip ürünlerini tasarımlarla farklı kılıyorlar ve rekabette öne geçmeye çalışıyorlar. Tasarımlarınızı tescil ederek korumanızda ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip vekillerimizle hizmet sunuyoruz.

BİZLERİ FARKLI KILAN...

İşimizde profesyonel yaklaşım sergiliyoruz. Sınaî mülkiyet haklarının tesciline ve korunmasına yaratıcı çözümler getiriyoruz. Başta patentler, markalar ve tasarımlar olmak üzere Türkiye ve dünya çapında sınaî haklarınızın tescili ve korunmasında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Sınaî mülkiyet haklarının yasal bir çerçevenin ötesinde profesyonel bir şekilde yönetilmesi gereğinin çok iyi farkındayız. Patentler, markalar ve tasarımlar gibi sınaî mülkiyet değerlerini müvekkillerimizin en iyi yararına olacak şekilde yönetme yeteneğine ve donanımına sahibiz.

Müvekkillerimizle yakın iletişim kuruyoruz, onları dinliyoruz, ihtiyaçlarını, sorunlarını ve değerlerini anlamaya çalışıyoruz. İletişimimizde açık ve sadeyiz ve karmaşık kavramları açıklamada anlaşılması kolay basit dil kullanıyoruz.

FİKİRLERİNİZ İÇİN BİR ARAYA GELELİM…

İLETİŞİM