Louboutin "kırmızı taban" markası üzerindeki haklarını korudu

, Bursa


LOUBOUTIN RED SOLE


Lüks ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Avrupa Yüksek Adalet Divanında, kadınlar için yüksek topuklu ayakkabılarda kullanılan özel kırmızı taban markasına ilişkin olumlu bir karar elde etti.

Lüksemburg merkezli mahkeme kararını, bir ayakkabının tabanına uygulanan bir renkten oluşan bir işaretin, şekillerin tescilinin yasaklanması kapsamına girmediği gerçeğine dayandırdı. Kararda "böyle bir marka, marka direktifinin anlamı dahilinde 'sadece şekilden' oluşmaz" dendi.

Bu yılın Şubat ayında, Louboutin, AB Yüksek Mahkemesi genel savcısının, AB ticari marka yasası kapsamında belirtilen gerekçelerle renk ve şekilleri birleştiren bir ticari markanın reddedilebileceğini veya geçersiz kılınabileceğini beyan etmesi ile bir davayı kaybetmişti.

Kadınlara yüksek topuklu ayakkabılar tasarlayan M Louboutin ve Christian Louboutin SAS tarafından dava konusu yapılan durum dış tabanı her zaman kırmızı olan ayakkabıların özelliği üzerine odaklandı.

Louboutin, söz konusu markayı BENELUX*'de 2010'da "ayakkabılar" ve 2013'de "yüksek topuklu ayakkabılar" için tescil ettirmişti. Söz konusu tescilde marka "bir ayakkabı tabanına uygulanan kırmızı renk (Pantone 18 1663TP) 'den teşkildir" şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca tanımda "ayakkabının çevresi, ticari markanın bir parçası değildir, ancak işaretin konumlandırılmasının gösterimidir" deniyor.

Louboutin, Hollanda'da perakende ayakkabı satış mağazaları işleten The Van Haren şirketine 2012 yılında yüksek topuklu kırmızı tabanlı bayan ayakkabısı satması nedeniyle Hollanda mahkemelerinde marka tecavüz davası açmıştı. Bu davaya cevaben The Van Haren söz konu markanın hükümsüz olduğunu iddia etmişti.

AB ticari marka direktifi, bir markanın tescilinin reddedilebileceğini veya hükümsüz kılınabileceğini içeren bir dizi gerekçe içeriyor. Gerekçelerden birisi de ürünlere önemli değer katan müstakil olarak bir şekilden teşkil olan işaretlere ilişkin. Hollanda makamları AB Adalet Divanı'ndan konu hakkında görüş talep etti. Bu talep üzerine, Direktifin ilgili maddeleri dahilinde, "şekil" kavramının bir ürünün "dış çevresi, ölçüleri ve hacmi" gibi üç boyutlu özellikleriyle sınır olup olmadığı veya bu kavramın ayrıca "renkler" gibi diğer karakteristikleri de kapsayıp kapsamadığı sorularının cevaplanması gerekti.

Mahkeme kararında, ticari marka direktifinin 'şekil' kavramının tanımına yer vermemesinden dolayı, bu kavramın anlamının, içinde bulunan bağlam da gözetilerek, gündelik dilde olağan anlamını dikkate alarak belirlenmesi gerektiği görüşünü benimsedi. Ayrıca, Mahkeme şu ayrıntılı görüşe yer verdi:

Söz konusu işaret, yüksek topuklu ayakkabılar için belirli bir taban şekli ile ilgili değildir, çünkü bu markanın tarifinamesi ayakkabının dış çevresinin markanın bir parçasını oluşturmadığını ve tamamen tescil kapsamındaki kırmızı rengin konumlandırmasını göstermeyi amaçladığını açık bir şekilde belirtiyor. Bir işaret “sadece” bir şekilden ibaret sayılmaz, konu işaretin ana unsuru uluslararası olarak tanınan bir kimlik koduyla belirlenen özel bir renktir.

Sonuç olarak, çok tartışılan Louboutin davasında, Adalet Divanı, bir ayakkabının tabanına uygulanan bir renkten oluşan bir işaretin, "şekillerin ticari marka olarak tescili yasağı" kapsamına girmediğini teyit etmiş oldu.

* BENELUX: Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafında oluşturulmuş ortak marka tescil sisteminin adı.


Etiketler

KIRMIZI TABAN RED SOLE JAPON PATENT OFİSİ LOUBOUTIN CHRISTIAN LOUBOUTIN BENELUX AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI

İLETİŞİM