Lionel Messi marka tescil davasını kazandı

, Bursa


Lionel Andrès Messi


Arjantinli ünlü futbolcu Lionel Andrès Messi, AB Genel Mahkemesinde açtığı marka davasını kazandı.

İDavaya giden yol Messi'nin Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisinde (EUIPO) "giysiler, ayakkabılar, bisiklet kaskları, koruyucu giysiler ve eldivenler" ürün grubunda adını tescil ettirmek istemesiyle başlamıştı.

Messi'nin marka başvurusuna İspanyol bisiklet vitesi üreticisi JM-EV e hijos “MASSI” markasını gerekçe göstererek 2011 yılında EUIPO'da itiraz etmişti.

EUIPO İtiraz Bölümü “MESSI” ve “MASSI” işaretlerinin benzerliğine ve malların benzerliğine ve özdeşliğine dayanarak başvuruyu reddetmişti. Messi, bu ilk karara karşı EUIPO Temyiz Kurulunda itirazda bulunmuş ancak temyizi 2014'te reddedilmişti.

Temyiz Kurulu kararında şu görüşlere yer vermişti:

  • Görsel ve fonetik olarak neredeyse özdeş olan iki markanın baskın unsurları arasındaki benzerlik nedeniyle karıştırma ihtimali bulunmaktadır.
  • Messi'nin ününe bağlı olarak ortaya çıkan kavramsal farklılıklar göz önüne alındığında, bu farklılaşma sadece futbol ve spor severler tarafından algılanabilecektir. Diğer bir deyişle, halkın bütünü tarafından karıştırma riski bulunmamaktadır.

Messi, Avrupa Birliği Genel Mahkemesinde dava açarak bu kararın iptalini talep etti.

Genel Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmede EUIPO Temyiz Kurulundan farklı bir görüş ortay koydu.

Mahkeme yargıçları, Temyiz Kurulunun işaretlerin görsel ve fonetik benzerliğine ilişkin bulgularını sorgulamayarak kavramsal benzerlik üzerinde durdu ve kararında şu görüşlere yer verdi:

  • Messi halkın büyük çoğunluğu tarafından iyi bilinen bir kişidir. Sporla ilgili (sadece futbolla ilgili değil) giyim ve aksesuar satın alırken, “makul derecede iyi bilgilendirilmiş ve makul derecede dikkatli ve tedbirli” ortalama tüketici, “MESSI” işaretini sadece ünlü futbolcuyla ilişkilendirebilir.
  • Bütün halkın Messi’nin kariyeri ve başarıları ile ilgili ayrıntıları bilmeyeceği doğru olsa da, halkın bir kısmının Messi’yi hiç duymaması veya kim olduğunu bilmemesi çok düşük bir olasılıktır.

Genel Mahkeme Messi’nin ününü de belgelerle kanıtlanmasına gerek olmadığını ifade etti (EUIPO nezdinde yapılan idari işlemler sırasında zamanında yeterince belgesel kanıt sunulmamıştı). Mahkemeye göre, Messi'nin adı o derece iyi bilinmektedir ki, daha fazla kanıt sunmaya gerek bulunmamaktadır.

Karar ayrıca “Messi'nin ünüyle bağlantılı olarak işaretler arasındaki kavramsal farklılıklar o derece çarpıcıdır ki, bu kavramsal farklılıklar söz konusu işaretler arasındaki görsel ve fonetik benzerlikleri etkisiz hale getirmektedir” dendi.

Tüm değerlendirmeler ışığında, Mahkeme Temyiz Kurulunun karıştırma ihtimali olduğu kanaatinin hatalı olduğunu teyit ederek, EUIPO'nun kararını iptal etti.

Dava tarafı İspanyol şirket JM-EV e hijos, AB Adalet Divanında bu kararı iki ay içerisinde temyiz edebilir.
Etiketler

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MAHKEMESİ EUIPO MARKA MESSI

İLETİŞİM