Japon Patent Ofisi "hoşgörü süresini" 12 aya uzattı

, Bursa


Japonya


Japonya, buluşların kamuya açıklanmalarından sonra da patent almalarına olanak veren "hoşgörü süresini" ("grace period") 6 aydan 12 aya çıkardı.

Birçok ülkede patent verilebilmesi için yenilik mutlak bir ön şart olarak kabul ediliyor. Yani patent başvurusu yapılabilmesi için buluşun daha önce hiçbir suretle kamu ile paylaşılmaması gerekiyor. Aksi halde patent başvurusu öncesinde yapılan açıklama nedeniyle buluşun yeni olmadığı kabul ediliyor.

Yenilik ve buluş basamağının incelenmesinde ilgili "önceki teknik" patent başvurusu öncesinde dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir dildeki kamunun ulaşabileceği yazılı veya sözlü her şey anlamına geliyor. Kamu buluşu gizli tutma yükümlülüğü olmayan bir kişiyi dahi kapsıyor. Dolayısıyla, başvuru öncesi buluşun herhangi bir kişiye dahi açıklanması buluşun yeniliğini öldürebilir. Buluş sahibinin başvuru öncesinde buluşu açıklamasını da önceki teknik alanına giriyor. Başka bir ifadeyle, patent başvurusu öncesinde buluş sahibi buluşunu kamunun bilgisine sunarsa buluşun patent alması imkanı kalmıyor.

Genel olarak, buluş kamuya açıklanmadan patent başvurusunun yapılması gerekiyor. Aksi halde, kamuya açıklama “önceki teknik” olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, patent başvurusuna konu buluşun yenilik ve buluş basamağının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını incelerken patent ofisi inceleme uzmanı başvuru öncesi kamuya açıklamayı dikkat alır. Bir buluş patent başvurusu tarihinden önce kamuya açıklanmış ise, patent ofisi yenilik veya buluş basamağı eksikliğine dayanarak patent vermeyi redder.

Bununla birlikte, bazı ülkeler patent başvurusundan belirli süre öncesinde buluşa ilişkin yapılan açıklamaların "önceki teknik" olarak kabul edilmediği "hoşgörü süresi" imkanını sunuyor. Çoğu ülkede, hoşgörü süresi sadece buluşçular veya patent başvurusu yapmaya hakkı olan kişiler tarafından yapılan açıklamaları kapsıyor. Örneğin, Fransa'da veya Avrupa Patent Ofisi'nde hoşgörü süresi bulunmuyor, ancak Kanada, Güney Kore, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 aylık hoşgörü süresi bulunuyor. Japonya'da ise bu süre 6 ay ile sınırlıydı.

Patent kanununda yapılan son değişikliklerle Japonya'da da "hoşgörü süresi" 12 ay oldu. Gözden geçirilen kanun 9 Haziran 2018'de yürürlüğe girdi ve 9 Aralık 2017'de veya sonrasında yapılan kamuya yapılan açıklamaları da kapsayacak.

Böylelikle, 9 Aralık 2017 tarihi itibariyle kamuya ifşa edilen tüm buluşlar için 12 aylık hoşgörü süresi uygulanacak. Örneğin, bir buluş 24 Ocak 2018'de kamuya açık hale getirilmişse, ilgili patent başvurusunun 24 Ocak 2019 tarihinde veya öncesinde yapılması durumunda buluşun kamuya açıklanmamış olduğu kabul edilecek. Bu uygulama PCT kapsamında yapılan patent başvurularını da kapsayacak.
Etiketler

GRACE PERIOD ÖZÜR SÜRESİ JAPON PATENT OFİSİ JAPONYA NOVELTY ÖNCEKI TEKNİK PRIOR ART

İLETİŞİM